top of page
Vyhledat

DEFINIČNÍ VYMEZENÍ INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR, EU A USA

Aktualizováno: 20. 2. 2019Předkládaný příspěvek se zabývá definičním vymezením institutu ochranné známky. Stěžejním cílem příspěvku je podat právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, která explicitně souvisí s definicí institutu ochranné známky, a výsledná komparace uvedených právních řádů v analyzované oblasti. Předkládaný příspěvek též implikuje reformu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“) v interpretované oblasti.


Institut ochranné známky není ve známkovém právu terminologicky unitární. České úřední znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví[1] (dále jen „PUÚ“), základní univerzální mezinárodní smlouvy kodifikující oblast průmyslově právní ochrany, užívá termín „tovární a obchodní známka“. Právní předpisy Evropské unie operují s termínem „obchodní známka“, jmenovitě „Trade Mark“. Odlišné terminologické pojetí lze shledat v právním řádu Spojených států amerických, který pod termínem „Trademark“ výslovně rozumí obchodní známku týkající se výlučně zboží, současně pod termínem „Service Mark“ známku týkající se výlučně služeb. Americký známkový zákon rovněž explicitně užívá termín „Certification Mark“ / „certifikační známka“ a termín „Collective Mark“ / „kolektivní známka“. Termín „Mark“ poté dle amerického známkového zákona zahrnuje obchodní známku zboží, známku služeb, kolektivní známku a certifikační známku. V komparaci s výše uvedeným právní řád České republiky užívá termín „ochranná známka“. V československém právu byl termín ochranná známka poprvé užit v zákoně č. 8/1952 Sb.


Předkládaný příspěvek je součástí monografie, jež vzešla jako výstup z interního grantu Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo C011-35, ve znění „Rozlišovací způsobilost jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“.[1] Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.). 

Celý článek k dispozici níže:

https://static.wixstatic.com/ugd/f2e530_5e2141bd59bc44649e7c48697b79e817.pdf


41 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page