top of page

...s kvalitní ochranou duševního vlastnictví

 budete vždy tah před konkurencí...

Dr. Martina Zdvihalová

M2_edited.jpg

 
Patentová zástupkyně
Evropská známková & designová zástupkyně
Business & Strategy Consultant

+420 724 356 786

Martina.Zdvihalova@seznam.cz

K Pazderně 2031

256 01 Benešov

Mgr. MARTINA ZDVIHALOVÁ, Ph.D.

PRAXE A VZDĚLÁNÍ
EXPERIENCE

V oblasti duševního a průmyslového vlastnictví působí již od roku 2011.

2017

Patentová zástupkyně

Evropská známková a designová zástupkyně

Od roku 2017 působí jako patentová zástupkyně v oblasti práv na označení a průmyslových vzorů a současně jako evropská známková a designová zástupkyně ve vlastní patentové a právní kanceláři.

Odborně se specializuje na právo duševního a průmyslového vlastnictví, zejména na ochranné známky, průmyslové vzory (design výrobků), označení původu a zeměpisná označení zboží, rovněž na autorské právo a práva související, licenční právo a převody technologií, soutěžní právo, reklamní právo a nekalou soutěž, internetové právo a doménové spory, obchodní právo a korporátní právo a v neposlední řadě též na vymáhání práv z duševního vlastnictví a komplexní audit práv duševního vlastnictví.

Je členkou níže uvedených profesních organizací:

-          Komora patentových zástupců ČR (evidenční číslo v KPZ ČR: 468);

-          Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví;

-          International Trademark Association / Mezinárodní asociace ochranných známek;

-          Licensing Executives Society International / Mezinárodní organizace pro licencování;

-          Ligue Internationale du Droit de la Concurrence / Mezinárodní liga soutěžního práva.

Současně působí jako odborná recenzentka v nakladatelství C. H. BECK, jež patří mezi nejvýznamnější evropská nakladatelství specializující se na právnickou a ekonomickou literaturu. Též působí jako odborná recenzentka odborných statí v časopisu Právní rozhledy, jenž si za dobu své existence vydobyl pověst nejúspěšnějšího právnického periodika, což dokládá celá řada ocenění odborné veřejnosti.

Právní služby poskytuje v českém, anglickém a francouzském jazyce.

2015-2017

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

V letech 2015 až 2017 působila na Úřadě průmyslového vlastnictví jako odborný rada v oddělení ochranných známek. Na uvedené pozici zejména posuzovala přihlášky ochranných známek z hlediska absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, včetně institutu rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení, rovněž zatřiďovala výrobky a služby dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Na předmětné pozici dále vyhotovovala známkoprávní rešerše a rozhodnutí o zápisu nárokovaných označení do rejstříku ochranných známek či o celkovém, respektive částečném zamítnutí známkoprávní ochrany. Rovněž spolupracovala na implementaci směrnic a dodržování mezinárodních smluv týkajících se duševního a průmyslového vlastnictví. Též problematiku duševního a průmyslového vlastnictví přednášela pro odbornou a laickou veřejnost.

Odborné znalosti a zkušenosti dále načerpala v Úřadě Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve španělském Alicante, kde v roce 2016 absolvovala odborný workshop zaměřený na jiná práva duševního vlastnictví než ochranné známky a průmyslové vzory, výslovně „IP Seminar on IP Rights other than Trade Marks and Designs".

Působením na Úřadě průmyslového vlastnictví a Úřadě Evropské unie pro duševní vlastnictví získala neocenitelnou praxi a zkušenosti v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví s přesahem do mezinárodního prostředí daných právních odvětví.

2014
Patentová kancelář

V odborné praxi v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví pokračovala jako odborný asistent patentového zástupce v patentové kanceláři v Praze.

2013-2014

Rekodifikace soukromého práva

V letech 2013 a 2014 absolvovala odborný kurz „Rekodifikace občanského práva“, jehož předmětem byla komplexní právní analýza zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a rekodifikace občanského práva v České republice.

2012

Pracovní stáž u soudních dvorů ve Spojeném království Velké Británie  a Severního Irska

V roce 2012 absolvovala pracovní stáž u soudních dvorů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, výslovně u „Plymouth Magistrates` Court and Combined Crown and County Court“ ve městě Plymouth.

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska působila u okresního soudu, posléze i u krajského soudu a korunního tribunálu. Na uvedené stáži načerpala mimo jiné cenné znalosti a zkušenosti z mezinárodního právního prostředí v oblasti duševního vlastnictví a obchodního a korporátního práva.

2008-2013

Studium

Vystudovala Vysokou školu Karlovy Vary, o. p. s., obor Právo v podnikání. Státní závěrečnou zkoušku složila z uvedených právních odvětví: ústavní právo a státověda, teorie práva, obchodní právo, občanské právo a pracovní právo.

Poté absolvovala Metropolitní univerzitu Praha, o. p. s., obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, kde promovala s červeným diplomem.

 

Na Metropolitní univerzitě Praha dále v oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví absolvovala doktorské studium a získala vědecký titul Ph.D. Disertační práci vypracovala na téma Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek.

 
SLUŽBY
SLUŽBY
CLIENTS
 
KLIENTI
Praga.jpg
Česká síťovka.gif
ZLAŤÁKY.jpg
Corpus Solutions.gif
Penta Real Estate.jpg
ZLAŤÁKY.jpg
PENTA%20HOSPITALS_edited.jpg
Univerzita%20Karlova_edited.jpg
Penta Real Estate.jpg
WALTROVKA.jpg
Asociace_v%C3%83%C2%BDzkumn%C3%83%C2%BDc
ASSOCIATION%20OF%20CZECH%20RESEARCH%20UN
Churchill.jpg
CUIP.jpg
Dr. Max.gif
PRAGA.jpg
Nuance_edited.jpg
Praga - Emblem.jpg
Royal Spa.jpg
THERME%20LOSINY_edited.jpg
Bebelo_edited.jpg
Corpus%20Solutions_edited.jpg
Therme Love.gif
VIAPHARMA%201_edited.jpg
SINOVA.gif
ZLAŤÁKY.jpg
Italia%20Arte%20Fest_edited.jpg
VITAMAN.jpg
VITAMAN%20V_edited.jpg
cappellamariana.jpg
Mediclinic_edited.jpg
GERIA.jpg
TERMA%20TRAVEL_edited.jpg
Bookspahotel_edited.jpg
Espresso%20Professional_edited.jpg
OTIDEA_edited.jpg
Kipkalm.jpg
Anafra.jpg
SPARTAN GYM.jpg
Brick_edited.jpg
BRICK_%C3%85%C2%BDALUD_edited.jpg
ORESTA.jpg
Sol%C3%A1rn%C3%AD%20asociace_edited.jpg
VINAART_edited.jpg
SRB_edited.jpg
BARNEY'S.jpg
SOLARTEC_edited.jpg
TYANO.jpg
VOSTOK%20PELLETS_edited.jpg
X%20FITNESS_edited.jpg
Boost.space.jpg
ELA.jpg
Česká síťovka.gif
PETSY.jpg
PUBLIKACE
 
VĚDECKOVÝZKUMNÁ, PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Vědeckovýzkumné, publikační a přednáškové činnosti v oboru duševního a průmyslového vlastnictví se věnuje již od roku 2011. 

V rámci doktorského studia na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s., se jako vedoucí autorského kolektivu mimořádně podílela na vědeckých výzkumech v rámci níže vymezených interních grantů:

  • Interní grant Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo C011-35, ve znění "Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek";​​​

  • Interní grant Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo E04-53, ve znění "Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou".

Z citovaných interních grantů vzešly níže vymezené kolektivní monografie, kterých je hlavní autorkou:

  • Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky;​​​

  • Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou.

Podrobná vědeckovýzkumná, publikační a přednášková činnost je uvedena v odkazech níže.

Vědeckovýzkumná
a publikační činnost

Vědeckovýzkumná
a přednášková činnost

BLOG
TOP Z BLOGU
TOP Z BLOGU
CONTACT
bottom of page